Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ 19-01-2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Các thầy cô giáo và các em học sinh lưu ý tải về TKB mới áp dụng từ 19-01-2015.
Cập nhật: 23h15' thứ bẩy ngày 17-01-2015.
Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu mới dưới đây:
File đính kèm:

File

Ghi chú

File size

Lần sửa cuối

Thời khóa biểu chính ca áp dụng từ 19-01-2015

 

24 kb

17-01-2015

Thời khóa biểu TD-QP áp dụng từ 05-01-2015

 

35kb

27-12-2014