Điện thoại: 024 38.387.717

Công văn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội chỉ đạo việc dạy và học Online

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:13 CH

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội đã gửi 6 công văn về các đơn vị trường. Nội dung chi tiết mỗi công văn ở các file đính kèm bên dưới:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội đã gửi 6 công văn về các đơn vị trường. Nội dung chi tiết mỗi công văn ở các file đính kèm bên dưới.

Công văn số 769 về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch Covid 19, chi tiết tại file đính kèm bên dưới:

Công văn 769 của Sở GD & ĐT HN.pdf 

Công văn số 968 về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông, chi tiết tại file đính kèm bên dưới:

Công văn 968 của Sở GD & ĐT HN.pdf 

Công văn số 984 về việc triển khai họp trực tuyến, chi tiết tại file đính kèm bên dưới: 

Công văn 984 của Sở GD & ĐT HN.pdf 

Công văn số 1076 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy và học học kì II năm học 2019-2020, chi tiết tại file đính kèm bên dưới: 

Công văn số 1076 của Sở GD & ĐT HN.pdf 

Công văn số 967 về việc tiếp tục dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, trung tâm GDNN- GDTT trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid 19 năm học 2019-2020, chi tiết tại file đính kèm bên dưới: 

Công văn 967 của Sở GD & ĐT HN.pdf 

Công văn 809 về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid 19:

Công văn 809 của Sở GD & ĐT HN.pdf