Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ 24-02-2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Mời các thầy cô giáo và các em học sinh tải về Thời khóa biểu áp dụng từ 24-02-2015.
 
Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu mới dưới đây:
File đính kèm:

File

Ghi chú

File size

Lần sửa cuối

Thời khóa biểu chính ca áp dụng từ 24-02-2015

 

24 kb

11-02-2015

Thời khóa biểu TD-QP áp dụng từ 02-02-2015

 

35kb

11-02-2014