Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ 27-10-2014 (có chỉnh sửa)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Thời khóa biểu áp dụng từ 27-10-2014. Các thầy cô lưu ý có một số điểu chỉnh và thay đổi. Đề nghị các thầy cô giáo và các em học sinh cập nhật thông tin về TKB trên bảng tin và website của nhà trường.

Cập nhật: 13h58' ngày 25-10-2014.
Ban giám hiệu thông báo từ 27/10/2014 giáo viên toàn trường giảng dạy theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của trường và bản tin trên trường.


Thời khóa biểu chính (Sáng - chiều) từ 27-10-2014: Tải xuống!


Thời khóa biểu Thể dục-ANQP (Sáng - chiều) : Tải xuống! (Không thay đổi)