Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 18/08/2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:02 CH
Ban giám hiệu thông báo từ 18/08/2014 giáo viên và học sinh toàn trường giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của nhà  trường.

Cập nhật: 18h25' ngày 15-08-2014.
Ban giám hiệu thông báo từ 18/08/2014 giáo viên toàn trường giảng dạy theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của trường và bản tin trên trường.


Thời khóa biểu chính (Sáng - chiều): Download


Thời khóa biểu Thể dục-ANQP (Sáng - chiều) : Download