Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu điều chỉnh áp dụng từ 20-10-2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Ban giám hiệu thông báo từ 20/10/2014 giáo viên toàn trường giảng dạy theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của trường và bản tin trên trường.

Cập nhật: 11h15' ngày 18-10-2014.
Ban giám hiệu thông báo từ 20/10/2014 giáo viên toàn trường giảng dạy theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của trường và bản tin trên trường.


Thời khóa biểu chính (Sáng - chiều) từ 20-10-2014: Tải xuống!


Thời khóa biểu Thể dục-ANQP (Sáng - chiều) : Tải xuống! (Không thay đổi)