Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo lịch nghỉ học kỳ I và tết dương lịch 2019

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:10 CH

Thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Công văn số 9893/VP-KGVX ngày 17/12/2018 của UBND Thành phố về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trường THPT Xuân Đỉnh thông báo... 

Thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Công văn số 9893/VP-KGVX ngày 17/12/2018 của UBND Thành phố về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trường THPT Xuân Đỉnh thông báo tới GV, CNV, các bậc phụ huynh và các em học sinh về lịch nghỉ học kỳ I, năm học 2018-2019 và nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

1. Lịch nghỉ học kỳ I:

Các cấp học trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn Thành phố cùng nghỉ học kỳ I vào ngày 31/12/2018 (thứ Hai);

2. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019:

- Cấp học THCS, THPT, GDTX: Nghỉ học vào ngày 01/01/2019 (Thứ 3)

3. Chú ý:

- Ngày 29/12/2018 (thứ Bảy): cấp học THCS, THPT, GDTX đi học bình thường.

- Ngày 02/01/2019 (thứ Tư): cấp học THCS, THPT, GDTX đi học bình thường.

Thông tin chi tiết:


Nguồn Tin: Sở GD&ĐT Hà Nội
Đăng bài: Lê Thảo