Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo nghỉ học đợt 2 (Từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/02/2020)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:11 CH

Sở GDDT Hà Nội ban hành công văn 396/SGDDT-CTTT v/v thông báo cho học sinh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Sở GDDT Hà Nội ban hành công văn 396/SGDDT-CTTT v/v thông báo cho học sinh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 

Thông tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo