Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 (Từ ngày 02/03 đến hết ngày 08/03/2020)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:11 CH
Sở GDDT Hà Nội ban hành công văn 660/SGDDT-CTTT v/v thông báo cho học sinh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3 đến hết ngày 08/3/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Sở GDĐT Hà Nội ban hành công văn 660/SGDDT-CTTT v/v thông báo cho học sinh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3 đến hết ngày 08/3/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 

Thông tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo