Điện thoại: 024 38.387.717

Thư Mời Tham Gia Liên Kết Dạy Tiếng Anh với GVNN

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:50 CH

Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, triển khai dạy tăng cường ngoại ngữ, Trường THPT Xuân Đỉnh thực hiện đề án giảng dạy tiếng Anh với người bản ngữ năm học 2019-2020. Để thực hiện đề án, trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức lựa chọn đơn vị giáo dục có đủ năng lực, phù hợp với yêu cầu của nhà trường, hợp tác thực hiện đề án giảng dạy tiếng Anh với người bản ngữ năm học 2019-2020 thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ hợp tác và dự giờ, đánh giá tiết dạy học mẫu...

Căn cứ  Công văn số 7150/SGD&ĐT- GDCYTNN ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về hoạt động hợp tác với nước ngoài;

Căn cứ Kế hoạch số 529/KH-SGDĐT ngày 22/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” năm 2018;

Căn cứ  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018–2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, triển khai dạy tăng cường ngoại ngữ, Trường THPT Xuân Đỉnh thực hiện đề án giảng dạy tiếng Anh với người bản ngữ năm học 2019-2020. Để thực hiện đề án, trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức lựa chọn đơn vị giáo dục có đủ năng lực, phù hợp với yêu cầu của nhà trường, hợp tác thực hiện đề án giảng dạy tiếng Anh với người bản ngữ năm học 2019-2020 thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ hợp tác và dự giờ, đánh giá tiết dạy học mẫu.

Hồ sơ chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Thông Tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo