Điện thoại: 024 38.387.717

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 18-19 Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:23 CH
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 18+19 năm học 2019-2020

KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 18 + 19 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI SÁNG

DS HS VI PHẠM NỘI QUYpdf.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY.pdf

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA.pdf 

KHỐI CHIỀU

DS HS VI PHẠM.pdf

TỔNG HỢP KQ THI ĐUA.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY.pdf 


Tổng hợp: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo