Điện thoại: 024 38.387.717

Triển Khai Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:24 CH

Thực hiện Công văn số 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020; Công văn số 323/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh thời gian cuộc thi an toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai năm học 2019-2020; Kế hoạch số 5881/KH-SGDĐT ngày 27/12/2019 của Sở GDĐT về tuyên truyền, giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong các trường học ngành GDĐT Năm 2020;

Thực hiện Công văn số 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020; Công văn số 323/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh thời gian cuộc thi an toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai năm học 2019-2020; Kế hoạch số 5881/KH-SGDĐT ngày 27/12/2019 của Sở GDĐT về tuyên truyền, giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong các trường học ngành GDĐT Năm 2020;

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn Thành phố chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm 2019-2020, nội dung cụ thể tại file đính kèm dưới đây:

Đoàn TN/ATGT.pdf

  

Thông tin: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo