Điện thoại: 024 38.387.717

Thông tin Hội trường

Dự Kiến Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Trường

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường được tổ chức vào 02 ngày 06,07/11/2020.  Nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm tri ân, hội tụ, kết nối ...

Thông tin liên hệ Hội Trường 60 năm

Nhà trường xin được cung cấp thông tin liên hệ Ban Tổ chức Hội trường 60 năm. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các thế hệ lãnh ...