Điện thoại: 024 38.387.717

Tin tức

Lễ Kỉ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2021

Khác hẳn mọi năm, ngày nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra đặc biệt hơn. Mặc dù tổ chức theo hình thức online nhưng không khí sôi nổi chào mừng và ...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LẦN THỨ 62 NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện hướng dẫn của SGD & ĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022. Sáng ngày 06/10/2021, để phù hợp với ...

Hội Nghị Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2021 – 2022

Năm học mới 2021 – 2022 đã bắt đầu thật đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng to lớn đến các hoạt ...