Điện thoại: 024 38.387.717

Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2014-2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH

Trường THPT Xuân Đỉnh phát động Chương trình thi đua Dạy tốt chào mừng Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thông qua Hội thi Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, cụ thể như sau...

File đính kèm:

File

Ghi chú

File size

Lần sửa cuối

Kế hoạch dạy học tích hợp cho GVTH

.doc

72.5 KB

3/10/2014


Căn cứ hướng dẫn 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2014 – 2015 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số: 7530 /KH-SGD&ĐT, ngày19 tháng 8  năm 2014 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;

Trường THPT Xuân Đỉnh phát động Chương trình thi đua Dạy tốt chào mừng Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thông qua Hội thi Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học (hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học).

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Toàn thể giáo viên ở tất cả các tổ bộ môn.

III. SẢN PHẨM DỰ  THI:

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30 MB) bao gồm:

- Tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của HS theo phương pháp, kĩ thuật DH tích cực;

- Thiết bị DH và học liệu hỗ trợ hoạt động học cảu HS theo tiến trình DH đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clip, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo , tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành (các đoạn video clip minh họa hoạt động DH điển hình, sản phẩm của các hoạt động và KQ thực hiện các nhiệm vụ học tập của HS).

IV. HỒ SƠ DỰ THI:

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục I);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);

- Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB).

(trang bìa theo mẫu phụ lục III)

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.  

- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….

- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

VI.  LỊCH VÀ PHÂN CÔNG CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

20/8/2014

Thông báo kế hoạch Kế hoạch số 7530 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GVTH.

Ban giám hiệu

TTCM

Phổ biến trong Họp tổ chuyên môn.

1/10/2014

Phát động Hội thi Dạy học theo chủ đề tích hợp tới toàn thể giáo viên.

Ban giám hiệu

Thông báo bằng văn bản tới toàn thể GV môn.

Thông báo trên website của trường.

24/11-29/11

-Tổ chức chấm thi cấp tổ

Tổ Chuyên môn

GV có sản phẩm dự thi

(cá nhân hoặc nhóm 2 người)

- Giáo viên nộp hồ sơ dự thi cho đ/c Tổ trưởng; mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Tổ, nhóm tổ chức chấm và chọn từ 01 đến 03 sản phẩm xuất sắc tham dự thi cấp trường, cụm.

- Hoàn thành chấm thi cấp tổ và nộp danh sách sản phẩm, hồ sơ dự thi của giáo viên về BGH vào 1/12/2014.

1/12-6/12/2014

Tổ chức chấm thi cấp Trường


Sản phẩm gửi về Cụm chậm nhất vào ngày 10/12/2014.

29/12/2014-3/1/2014

Cụm trường THPT Từ liêm tổ chức chấm cấp cụm.


Cụm lựa chọn không quá 20 hồ sơ dự thi. Sản phẩm dự thi nộp Sở vào 29/12-3/1/2015.

2/2015.

Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2015.                                                    Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2014

                                                      Người lập

                                                         Nguyễn Thị Như Quỳnh

---------o0o----------

Phụ lục I

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

           - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................                Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

            ------o0o-------

Phụ lục II

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

         

1. Tên hồ sơ dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của bài học

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của bài học

Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.

------o0o-------

Phụ lục III

Trang bìa của hồ sơ dạy học

HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

         

1. Tên chủ đề dạy học:

2. Môn học chính của chủ đề:

3. Các môn được tích hợp: