Điện thoại: 024 38.387.717

Dự thảo qui chế thi THPT QG, qui chế tuyển sinh năm học 2014-2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về Dự thảo qui chế thi THPT QG, qui chế tuyển sinh năm học 2014-2015 để đóng góp ý kiến cho bản dự thảo.

Cập nhật: 22-12-2014
File đính kèm:

File

Ghi chú

File size

Lần sửa cuối

1-Quy che thi THPT QG FINAL 18-12

 

296 kb

21-12-2014

2-Quy che Tuyen sinh FINAL 18-12

 

174 kb

21-12-2014

CV 11711_gop_y_quy_che

 

165 kb

21-12-2014

Tai lieu TRUYEN THONG Ver1 18-12

 

64 kb

21-12-2014

Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về Dự thảo qui chế thi THPT QG, qui chế tuyển sinh năm học 2014-2015 để đóng góp ý kiến cho bản dự thảo.