Điện thoại: 024 38.387.717

Hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Hóa học

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:48 CH
Hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Hóa học

Chiều thứ ba, ngày 12-11-2016, Tại hội trường Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, cô Phạm Thị Thanh Thủy giáo viên bộ môn Hóa học nhà trường đã vinh dự nhận giải ba trong Hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề "Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Hóa học". Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được: