Điện thoại: 024 38.387.717

[Quan trọng] Qui chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp năm 2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:02 CH
Việc tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 có nhiều thay đổi. Các thầy cô giáo và các em học sinh cần cập nhật kịp thởi qui chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp năm học 2013-2014. Dưới đây là những văn bản quan trọng về qui chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp năm học 2013-2014...
Cập nhật: 22h35 ngày 04-05-2014
Việc tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 có nhiều thay đổi. Các thầy cô giáo và các em học sinh cần cập nhật kịp thởi qui chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp năm học 2013-2014. Dưới đây là những văn bản quan trọng về qui chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp năm học 2013-2014: