Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ 15-09-2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Các thầy cô giáo cùng các em học sinh chú ý tải về thời khóa biểu mới áp dụng từ 15-09-2014.

Cập nhật: 11h55' ngày 13-09-2014.
Ban giám hiệu thông báo từ 15/09/2014 giáo viên toàn trường giảng dạy theo thời khóa biểu mới, được thông báo trên website của trường và bản tin trên trường.


Thời khóa biểu chính (Sáng - chiều): Tải xuống!


Thời khóa biểu Thể dục-ANQP (Sáng - chiều) : Tải xuống!