Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15-08-2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:09 CH
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15-08-2017


Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu tại đây
1. Tải về Thời khóa biểu chính khóa
2. Tải về Thời khóa biểu Thể dục quốc phòng