Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo cuộc thi "kella in life cấp trường"

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Các em học sinh dự thi "Kella in life" cấp trường đăng ký với giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại lớp. Hạn cuối cùng là ngày 15-03-2015.

Các em học sinh dự thi "Kella in life" cấp trường đăng ký với giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại lớp. Hạn cuối cùng là ngày 15-03-2015.

Thể lệ: Mỗi lớp là một đội (Lưu ý: Một đội có thể là một hoặc nhiều học sinh). Mỗi đội được thi trong thời gian từ 3 đến 5 phút, gồm 2 phần: 
Phần 1: Giới thiệu và năng khiếu (Với các chủ đề tự chọn: hát, múa, nhảy, kịch).
Phần 2: Hùng biện (Học sinh có thể hùng biện thông qua tranh ảnh, power points,...)

Mọi thông tin chi tiết đăng ký nhạc và bài hùng biện nếu cần sử dụng máy chiếu sẽ có thông báo sau.

                  Tổ ngoại ngữ.