Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Công Bố Danh Sách Lớp Quốc Tế

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:10 CH

Theo lịch tuyển sinh của Sở Giáo dục, trường THPT Xuân Đỉnh nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 đến hết ngày 15/7/2019. Vì vậy, ban tuyển sinh tiếp tục nhận hồ sơ nhập học nên danh sách học sinh trúng tuyển lớp Quốc Tế sẽ thông báo sau ngày 15/7/2019.

Ban tuyển sinh trường THPT Xuân Đỉnh trân trọng thông báo:

Theo lịch tuyển sinh của Sở Giáo dục, trường THPT Xuân Đỉnh nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 đến hết ngày 15/7/2019. Vì vậy, ban tuyển sinh tiếp tục nhận hồ sơ nhập học nên danh sách học sinh trúng tuyển lớp Quốc Tế sẽ thông báo sau ngày 15/7/2019.

Trân trọng kính báo!

 

Người lập: BGH
Đăng bài: Lê Thảo