Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:11 CH

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới, Sở GDĐT thông báo cho các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và Trung tâm GDNN-GDTX được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới, Sở GDĐT thông báo cho các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và Trung tâm GDNN-GDTX được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

 

Thông tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo