Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 (Từ ngày 16/03 đến hết ngày 21/03/2020)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:12 CH
Theo thông báo mới nhất của Sở GD & ĐT Hà Nội, học sinh cấp THPT tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 21/03/2020

Theo thông báo mới nhất của Sở GD & ĐT Hà Nội, học sinh cấp THPT tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 21/03/2020

 

Thông tin: Sở GD&ĐT Hà Nội
Đăng bài: Lê Thảo