Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 (Từ ngày 23/03 đến hết ngày 04/04/2020)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:12 CH
Theo thông báo mới nhất của Sở GD & ĐT Hà Nội, học sinh cấp THPT tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 04/04/2020

Theo thông báo mới nhất của Sở GD & ĐT Hà Nội, học sinh cấp THPT tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 04/04/2020