Điện thoại: 024 38.387.717

Trường THPT Xuân Đỉnh Tuyển Sinh năm học 2020-2021

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:49 CH
Trường THPT Xuân Đỉnh tuyển sinh năm học 2020-2021

🌟TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 🌟
TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 
🔰 Tuyển sinh toàn Thành phố 🔰
💥💥Chỉ tiêu tuyển sinh: 675 học sinh
💥💥 Tổng số lớp: 15 - Tăng thêm 3 lớp so với năm 2019.
💥💥💥Trong đó:
👉 05 lớp CLC
👉 02 lớp liên kết quốc tế
🗺 Địa chỉ: 178 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
☎️ Điện thoại: 024.3838.7717
🌎 Website: thptxuandinh-hanoi.edu.vn
VƯƠN CAO, VƯƠN XA, VƯƠN RA HỘI NHẬP
❤️Tự tin đăng ký 👉Cơ hội như ý❤️