Điện thoại: 024 38.387.717

Tin tức

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 11/5 đến17/05/2020

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 11/5 đến17/05/2020

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 11/5 đến 16/5/2020

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 04/5 đến 09/05/2020

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 04/5 đến 09/05/2020

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 04/5 đến 09/5/2020

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 27/4 đến 02/05/2020

Thông tin phát sóng các tiết dạy trên truyền hình tuần từ 27/4 đến 02/05/2020

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 27/4 đến 02/5/2020

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 20/4 đến 25/4/2020

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 13/4 đến 18/4

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...

Lịch phát sóng Chương trình "Học Trên Truyền Hình" tuần từ 06/4 đến 11/4

Để giúp học sinh ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và ...