Điện thoại: 024 38.387.717

Hội thi Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế của Intel Cấp Trường NH: 2020-2021

Cập nhật: 29 Tháng Mười 2020 3:55:26 CH

Với mục đích Khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Đồng thời tạo cơ hội để các em học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình. Sáng ngày 28/10/2020 trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức “Hội thi Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế của Intel”. Hội thi đã diễn ra thành công, dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi:

Truong1
Truong2
Truong3
Truong4
Truong5
Đăng bài: Lê Thảo