Điện thoại: 024 38.387.717

Tổ Văn - Địa - GDCD

Tổ Ngữ Văn - Địa Lý- Giáo Dục Công Dân - 60 Năm - Vinh Quang Một Hành Trình

Tổ Ngữ văn- Địa lý- Giáo dục công dân có thể coi là một tổ bộ môn lớn, đem đến những vinh quang làm rạng danh tên tuổi của trường THPT Xuân Đỉnh ...