Điện thoại: 024 38.387.717

Tổ Toán - Lý

Tổ Toán –Lý Trường Thpt Xuân Đỉnh 60 Năm –Một Hành Trình

Tổ Toán – Lý  dù mới được ra đời tháng 8 năm 2019 nhưng mỗi bộ môn độc lập lại có tuổi đời tròn 60 năm, gắn liền với lịch sử truyền thống của trường ...