Điện thoại: 024 38.387.717

Đảng Bộ

Đảng Bộ Trường THPT Xuân Đỉnh – Tự Hào Với Vai Trò Lãnh Đạo

Ngay sau khi trường THPT Xuân Đỉnh được thành lập (4/9/1960), Chi bộ Đảng đầu tiên của trường cũng được ra đời. Giữa bộn bề khó khăn thiếu thốn của ...

Đại Hội Đảng Bộ Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ...

Đại Hội Chi Bộ 3 Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ 2020-2022

Năm học 2019 – 2020 đánh dấu một bước phát triển mới vượt bậc về mọi mặt của tập thể trường THPT Xuân Đỉnh. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư ...

Đại Hội Chi Bộ 2 Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ 2020-2022

Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ 2 (bao gồm đảng viên tổ:Văn-Địa-GDCD; Hóa-Sinh-Công nghệ) thuộc Đảng bộ trường THPT Xuân Đỉnh đã long trọng tổ chức đại ...

Đại Hội Chi Bộ 1 Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ 2020 – 2022

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại ...