Điện thoại: 024 38.387.717

Trang vàng chào mừng 60 năm thành lập trường

Cập nhật: 10 Tháng Mười Hai 2020 2:17:58 CH

DANH SÁCH ỦNG HỘ

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
(1960 - 2020)

STT Tập thể/cá nhân ủng hộ Địa chỉ/Thông tin Số tiền ủng hộ
(VNĐ)
Công trình/ Nội dung
1 Cựu học sinh niên khóa 1979 - 1982   25.000.000 Quà tặng Hội khóa
2 Cựu học sinh niên khóa 2016 - 2019   46.400.000 Quà tặng sau Lễ tri ân
3 Cựu học sinh niên khóa 2001 - 2004   10.000.000 Quà tặng Hội khóa
4 Cựu học sinh niên khóa 1996 - 1999   20.000.000 Quà tặng Hội khóa
5 Đoàn thực tập ĐHSP Hà Nội 2019 - 2020   10.000.000  
6 Cựu học sinh niên khóa 2017 - 2020   17.060.000 Quà tặng sau Lễ tri ân
7 Cựu học sinh niên khóa 2017 - 2020   47.000.000 Bảng tin cổng trường
8 Thầy Trương Quang Huy Nguyên Hiệu trưởng  3.000.000  
9 Thầy Lê Ngọc Hoa Hiệu trưởng 5.000.000  
10 Cựu học sinh niên khóa 1997 - 2000   40.000.000 Vườn hoa - nơi chụp ảnh lưu niệm ngày Hội trường
11 Cựu học sinh niên khóa 1997 - 2000   20.000.000 Quà tặng Hội khóa
12 Cựu học sinh niên khóa 1994 - 1997   80.000.000 Cải tạo và nâng cấp hòn non bộ và ao sen
13 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12D3-K59   25.000.000  
14 Thầy Nguyễn Triệu Hải Cựu giáo viên nhà trường, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 5.000.000  
15 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D5-K60 (PHHS: Đinh Phạm Tuân ủng hộ 2.000.000)   26.000.000  
16 Cô Trần Thị Phượng Nguyên Phó Hiệu trưởng, nguyên đại biểu Quốc hội khoá V 2.000.000  
17 Cựu HS Nguyễn Thị Lan Anh Lớp A6, niên khóa 1996-1999 10.000.000  
18 Trung tâm ngoại ngữ Kella   10.000.000  
19 Đại tá Nhà văn Hoàng Đức Nhuận Trưởng Ban ĐDCMHS trường năm học 2018-2019, 2019 - 2020 10.000.000  
20 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A8-K59   20.000.000  
21 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12D1-K59   20.000.000  
22 Thầy Nguyễn Tiến Mạnh Phó Hiệu trưởng 3.000.000  
23 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A2 -K61 (PHHS Trần Trung Phước ủng hộ 2.300.000)   25.900.000  
24 Cựu học sinh khóa 2 (Niên khóa 1960-1963)   10.000.000  
25 Cựu học sinh lớp 10A (Niên khóa 1963-1966)   3.000.000  
26 Cựu học sinh khóa 30 (Niên khóa 1989-1992)    108.000.000  
27 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A2-K59   21.700.000  
28 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A3-K59   17.000.000  
29 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A4-K59   20.000.000  
30 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A7-K59 (PHHS: Hoàng Trung Anh ủng hộ 2.000.000)   21.000.000  
31 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12D2-K59 (PHHS: Vũ Quỳnh Trang ủng hộ 2.000.000, Bùi Minh Hưng ủng hộ 2.000.000)   26.000.000  
32  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12D5-K59   18.000.000  
33  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A1-K60   17.600.000  
34 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A4-K60 (PHHS: Phạm Thanh Tú ủng hộ 2.000.000)   13.000.000  
35  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A5-K60   15.400.000  
36  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A6-K60   10.000.000  
37  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A1-K61   15.000.000  
38 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A5-K61   11.300.000  
39  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D2-K61   11.800.000  
40  Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A7-K61   11.000.000  
41 Nhóm cựu học sinh là giáo viên đang công tác tại trường   10.000.000  
42 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A2-K60   23.700.000  
43 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11A3-K60 (PHHS: Vũ Huyền Phương ủng hộ 2.200.000, Đào Bích Ngọc, Nguyễn Hà My, Lê Diệu Hoa, Đặng Danh Hào, Phạm Quang Dương, Nguyễn Hữu Khánh Duy ủng hộ 1.200.000)   24.500.000  
44 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D1-K61   13.500.000  
45 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D3-K61   13.000.000  
46 GVCN Và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D4-K61   15.000.000  
47 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D6-K61   10.000.000  
48 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D5-K61   9.400.000  
49 GVCN Và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A5-K59   10.000.000  
50 GVCN Và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D7-K61   10.000.000  
51 Tập thể cựu học sinh lớp 10B (Niên khóa 1973-1976)   7.600.000  
52 Cựu học sinh Nguyễn Thị Dung lớp 10B (Niên khóa 1973-1976)   10.000.000  
53 Cựu học sinh Nguyễn Quý Hảo lớp 10B (Niên khóa 1973-1976)   10.000.000  
54 Tập thể cựu học sinh khóa 27 (Niên khóa 1986-1989)   100.000.000 Hệ thống ghế gang đúc đặt tại sân trường, khuôn viên
55 Cựu học sinh Tô Văn Hùng lớp 12M-K27 (Niên khóa 1986-1989)   100.000.000  
56 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D2-K60   15.000.000  
57 Tập thể cựu học sinh khoá 33 (Niên hoá 1992-1995)   39.000.000  
58 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10D8-K61   18.600.000  
59 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A3-K61 (PHHS Dương Tú Uyên ủng hộ 2.200.000)   19.000.000  
60 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A6-K59   20.300.000  
61 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12A1-K59   21.600.000  
62 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D3-K60   13.000.000  
63 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A6-K61   12.000.000  
64 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 10A4-K61 (Cô giáo Nguyễn Thị Duyên ủng hộ 2.000.000)   10.450.000  
65 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D6-K59 (PHHS Vũ Đỗ Quyên ủng hộ 2.000.000)   21.000.000  
66 GVCN và Tập thể phụ huynh học sinh lớp 12D4-K59   15.500.000  
67 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D4-K60 (PHHS Nhật Huy ủng hộ 2.000.000)   12.000.000  
68 Tập thể cựu học sinh khóa 49 (Niên khóa 2008-2011)   33.500.000  
69 Tập thể phụ huynh học sinh lớp 11D1-K60   13.100.000  
70 Tập thể cựu học sinh khóa 37 (Niên khóa 1996-1999)   25.000.000  
71 Tập thể cựu học sinh khóa 22 (Niên khóa 1981-1984)   12.000.000  
72 Các cựu học sinh: Minh Việt, Bích Vân, Lê Hạnh, Minh Nhật, Hoàng Hoàn khóa 22 (Niên khóa 1981-1984)   2.500.000  
73 Gia đình cựu học sinh Phí Thị Lan Hương lớp 10E (NK: 1976-1979) và Nguyễn Huy Bằng lớp 10C (NK: 1973-1976)   5.000.000  
74 Tập thể cựu học sinh khóa 42 (Niên khóa 2001-2004)   12.500.000  
75 Thầy Nguyễn Viết Cẩn - Chủ tịch hội cựu giáo chức Hà Nội   Nguyên Hiệu Trưởng 3.000.000  
76 Tập thể cựu học sinh khoá 45 (Niên khóa:2005-2008)   40.000.000  
77 Cựu học sinh Nhung Phó Giám đốc Công ty Tân Ý 10.000.000  
78 Tập thể cựu học sinh lớp 12A3 K52 (Niên khóa 2011-2014)   3.000.000  
79 Tập thể cựu học sinh lớp D6 K48 (Niên khóa 2007-2010)   2.000.000  
80 Tập thể cựu học sinh khoá 41 (Niên khoá 2000-2003)   20.000.000 Tặng quỹ phát triển nhà trường (đã trao cho 10 học sinh có bố hoặc mẹ mất sớm)
81 Tập thể cựu học sinh lớp B khoá 31 (Niên khoá 1990-1993)   21.000.000 Tặng những học sinh khuyết tật trong trường
82 Tập thể cựu học sinh lớp B khoá 31 (Niên khoá 1990-1993)   10.000.000  
83 Tập thể cựu học sinh K18 (Niên khóa 1977-1980)   17.500.000  
84 Tập thể cựu học sinh lớp 12A K31 (Niên khóa 1990-1993)   5.000.000  
85 Tập thể cựu học sinh K44 (Niên khoá 2004-2007)   26.000.000  
86 Gia đình cô Nguyễn Thị Như Quỳnh Phó hiệu Trưởng 3.000.000  
87 Gia đình cô Nguyễn Thị Hải Kế Toán 2.000.000  
88 Tập thể cựu học sinh lớp Toán đặc biệt (Niên khoá 1966-1968)   10.000.000  
89 Tập thể cựu học sinh K40 (Niên khoá 1999-2002)   40.000.000  
90 Tập thể cựu học sinh Niên khoá 2006-2009 Các lớp A1239; C1; D234 20.000.000  
91 Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Nam - cựu học sinh K27 (Niên khoá 1986-1989) Phó hiệu trưởng trường Đại Học Mỏ Địa Chất 10.000.000  
92 Tập thể cựu học sinh K55 (Niên khóa 2014-2017)   11.020.000  
93 Tập thể cựu học sinh lớp A2 K47 (Niên khóa 2007-2010)   2.000.000  
94 Tập thể cựu học sinh lớp 12M K28 (Niên khóa 1987 -1990)   10.000.000  
95 Tập thể cựu học sinh K43 (Niên khóa 2002-2005)   30.000.000 Tặng 15 học sinh nghèo, cận nghèo và những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn
96 Công ty Việt Trung   10.000.000  
97 Tập thể cựu học sinh K54 (Niên khóa 2013-2016)   14.000.000  
98 Tập thể cựu học sinh lớp 12P (Niên khoá 1987-1990)   10.000.000  
99 Tập thể cựu học sinh Khoá 6 (Niên khoá 1964-1967)   5.000.000  
100 Tập thể cựu học sinh Niên khoá 1979-1982   10.000.000  
101 Tập thể cựu học sinh K50 (Niên khoá 2010-2013)   18.000.000  
102 Thầy và trò lớp 10C (Niên khoá 1990-1993)   15.000.000 Tặng 5 chậu Thiết mộc lan nguyên cây
103 Tập thể cựu học sinh K34 (Niên khoá 1993-1996)   30.000.000 Tặng huy hiệu và kẹp file
104 Tập thể cựu học sinh Niên khoá 2011-2014 Các lớp A2, A4, A7, D1 6.800.000  
105 Tập thể cựu học sinh K56 (Niên khóa 2015-2018)   14.850.000  
106 Tập thể cựu học sinh K29 (Niên khóa 1988-1991)   50.000.000  
107 Tập thể cựu học sinh K34 (Niên khóa 1993-1996)   30.000.000  
108 Tập thể cựu học sinh K32 (Niên khóa 1991-1994)   30.000.000  
109 Tập thể cựu học sinh K39 (Niên khóa 1998-2001)   38.000.000  
110 Tập thể cựu học sinh lớp D3-K48 (Niên khóa 2007-2010)   5.000.000  
111 Tập thể cựu học sinh lớp A6-K52 (Niên khóa 2011-2014)   3.000.000  
112 Tập thể cựu học sinh lớp A1-K57 (Niên khóa 2016-2019)   500.000  
113 Tập thể cựu học sinh lớp D-K19 (Niên khóa 1978-1981)   500.000  
114 Cựu học sinh Nguyễn Văn Hợp (Niên khoá 1973-1976)   38.660.000 Trồng hoa cỏ sân vườn
115 Tập thể cựu học sinh khóa 1995-1998   35.000.000  
116 Gia đình cựu học sinh Nguyễn Thị Phượng Nguyên giáo viên  10.000.000  
117 Cô giáo Hoàng Huyền Á Nguyên phó hiệu trưởng 3.000.000  
118 Tập thể cựu học sinh lớp F- K19 (Niên khóa 1978-1981)   10.000.000  
119 Tập thể cựu học sinh lớp B4 (Niên khóa 1994-1997)   1.000.000  
120 Cựu học sinh Nguyễn Thị Vinh (Niên khóa 1976-1979)   2.000.000  
121 Tập thể cựu học sinh lớp 10C (Niên khóa 1973-1976)   5.000.000  
122 Tập thể cựu học sinh lớp 12A6-K46 (Niên khóa 2006-2009)   2.000.000  
123 Tập thể cựu học sinh lớp 12B (Niên khóa 1998-2001)   8.000.000  
124 Tập thể cựu học sinh K44 (Niên khóa 2003-2006)   32.000.000  
125 Tập thể cựu học sinh lớp 10B (Niên khóa 1979-1982)   3.000.000  
126 Tập thể cựu học sinh lớp 10H (Niên khóa 1974-1977)   2.000.000  
127 Tập thể cựu học sinh lớp 8C-9C (Niên khóa 1968-1970)   3.000.000  
128 Tập thể cựu học sinh lớp A1-K58 (Niên khóa 2017-2020)   1.000.000  
129 Tập thể cựu học sinh lớp 12A-K21 (Niên khóa 1980-1983)   3.000.000  
130 Tập thể cựu học sinh lớp G-K28 (Niên khóa 1987-1990)   2.000.000  
131 Tập thể cựu học sinh lớp B (Niên khóa 1970-1973)   5.000.000  
132 Tập thể cựu học sinh lớp 12D5 (Niên khóa 2006-2009)   5.000.000  
133 Tập thể cựu học sinh lớp 12K (Niên khóa 1987-1990)   3.000.000  
134 Tập thể cựu học sinh lớp A (Niên khóa 1972-1975)   3.000.000  
135 Tập thể cựu học sinh lớp 10B-K12 (Niên khóa 1967-1970)   500.000  
136 Tập thể cựu học sinh lớp 10I-K19 (Niên khóa 1978-1981)   1.000.000  
137 Tập thể cựu học sinh lớp 10B (Niên khóa 1967-1970)   1.000.000  
138 Tập thể cựu học sinh lớp Niên khóa 1966-1969   3.000.000  
139 Tập thể cựu học sinh lớp I-K26    1.000.000  
140 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 1962-1965   10.000.000  
141 Tập thể cựu học sinh K25 (Niên khóa 1984-1987)   5.000.000  
142 Tập thể cựu học sinh lớp E-K22 (Niên khóa 1980-1983)   3.000.000  
143 Tập thể cựu học sinh lớp 12D (Niên khóa 1987-1990)   3.000.000  
144 Tập thể cựu học sinh Niên khóa 1990-1993   3.000.000  
145 Tập thể cựu học sinh lớp D 1977-1978   2.000.000  
146 Tập thể cựu học sinh K43 (Niên khóa 2002-2005)   15.600.000  
147 Lớp Anh Dương Ngọc Thanh-K27 (Niên khóa 1986-1989)   5.000.000  
148 Cựu học sinh Ngô Văn Dương Khóa 10   500.000  
149 Cựu học sinh Hoàng Thị Hạnh Khóa 20   1.000.000  
150 Cựu học sinh Đỗ Hoàng Vũ lớp 12D2-K57   1.000.000  
151 Tập thể cựu học sinh lớp A1-K53    3.500.000  
152 Tập thể cựu học sinh lớp 12C (Niên khóa 1984-1987)   1.500.000  
153 Tập thể cựu học sinh lớp 12M (Niên khóa 1983-1986)   5.000.000  
154 Cựu học sinh Hoàng Đức Hạnh   10.000.000  
155 Tập thể cựu học sinh lớp D1 (Niên khóa 2007-2010)   3.000.000  
156 Tập thể cựu học sinh lớp A1-K47    3.000.000  
157 Tập thể cựu học sinh lớp A3-K53   3.200.000  
158 Cựu học sinh Nguyễn Văn Toàn (Niên khóa 2003-2006)   300.000  
159 Cô giáo Trần Thị Quỳnh Hoa Nguyên Phó hiệu trưởng 2.000.000  
160 Cô giáo Phạm Minh Tâm Nguyên giáo viên Địa 2.000.000  
161 Đ/c Đỗ Thị Hương Chà- Cựu học sinh Niên khóa 1994-1997 Chủ tịch UBND Phường Xuân Tảo 10.000.000  
162 Bác Đỗ Hữu Nam - PHHS Đỗ Hữu Bảo Anh lớp 12A2 K58   2.000.000  
163 Nguyễn Văn Hùng - Cựu học sinh K18 (Niên khóa 77-79)     02 chậu hoa cảnh, 20 nhân công chỉnh trang vườn cảnh, tưới nước, vệ sinh sân trường.
164 Ông Trần Ngọc Hùng- Trưởng ban ĐDCMHS lớp 10A2- Ủy viên ban ĐDCMHS trường Đại diện công ty AMACCAO   100 thùng nước uống tinh khiết và 15 thùng nước uống khác
         
     

 

Đăng bài: Lê Đình Thắng