Điện thoại: 024 38.387.717

Thời Khóa Biểu Áp Dụng Từ 22/10/2018

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:09 CH
Thời khóa biểu áp dụng từ 22/10/2018

Thời khóa biểu áp dụng từ 22/10/2018
Các thầy, cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu áp dụng từ 22/10/2018


TKB HK 1-2018-2019 - Ap dung tu 22.10.2018.xls

TKB THE DỤC HK1 2018-2019- Ap dung tu 22.10.2018.xlsx