Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo trả bằng tốt nghiệp THPT khóa 53

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:05 CH
Thông báo trả bằng tốt nghiệp THPT khóa 53

 

8h00, chủ nhật (10-01-2016) Nhà trường trả bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 53 tại văn phòng nhà trường. Học sinh đến nhận mang theo chứng minh thư nhân dân.
BGH