Điện thoại: 024 38.387.717

Hội trường 60 năm

Thư ngỏ ngày Hội trường 60 năm

Để tôn vinh những thành tựu nhà trường, cự cống hiến của các thế hệ thầy và trò và phát huy truyền thống 60 năm qua, nhà trường long trọng tổ chức Lễ ...

Tổ Ngữ Văn - Địa Lý- Giáo Dục Công Dân - 60 Năm - Vinh Quang Một Hành Trình

Tổ Ngữ văn- Địa lý- Giáo dục công dân có thể coi là một tổ bộ môn lớn, đem đến những vinh quang làm rạng danh tên tuổi của trường THPT Xuân Đỉnh ...

Tổ Thể Dục- Quốc Phòng- Tin Học Lá Cờ Đầu Của Phong Trào Dạy Tốt- Học Tốt

Tổ Thể dục – Quốc phòng – Tin học  được thành lập từ năm học 2011-2012. Tổ được ghép bởi ba phân môn: Thể dục,  Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Tin ...

Tổ Toán –Lý Trường Thpt Xuân Đỉnh 60 Năm –Một Hành Trình

Tổ Toán – Lý  dù mới được ra đời tháng 8 năm 2019 nhưng mỗi bộ môn độc lập lại có tuổi đời tròn 60 năm, gắn liền với lịch sử truyền thống của trường ...

Tổ Văn Phòng Trường Thpt Xuân Đỉnh - 60 Năm Đồng Hành Và Phát Triển

Tổ Văn phòng ( tổ Hành chính) được hình thành ngay từ đầu những ngày thành lập trường THPT Xuân Đỉnh và là một bộ phận không thể thiếu trong bộ máy ...