Điện thoại: 024 38.387.717

Giáo viên dạy giỏi

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm-Môn Sinh học

Sáng nay, 30-11-2013, tại trường THPT Xuân Đỉnh ba thầy cô giáo nhà trường đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm. Với sự chuẩn bị hết sức ...

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm-Môn Vật lý

Sáng nay, 30-11-2013, tại trường THPT Xuân Đỉnh ba thầy cô giáo nhà trường đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm. Với sự chuẩn bị hết sức chu ...

Hội thi tuyên truyền viên giỏi giáo dục pháp luật trong nhà trường cấp Thành Phố

Hội thi tuyên truyền viên giỏi giáo dục pháp luật trong nhà trường cấp Thành Phố

Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục pháp luật 2013-1014

Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục pháp luật 2013-1014

Hội Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Cụm Trường THPT Năm Học 2019-2020

Hội thi Giáo viên giỏi (GVG) là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường THPT, được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận ...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng theo chủ đề tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn 2016-2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng theo chủ đề tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn 2016-2017