Điện thoại: 024 38.387.717

Du học - Hợp tác giáo dục

Chương trình Khảo sát Chỉ số Thông thạo Trình độ Anh ngữ

Để tham gia chương trình này, các em học sinh sẽ tham dự làm một bài kiểm tra trình độ Anh ngữ. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra 50 phút, học sinh ...

Chương trình du học Đức

Đức là một quốc gia có truyền thống văn hóa và giáo dục rất phát triển. Mời các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh và các thầy cô giáo theo dõi một ...

Trường THPT Xuân Đỉnh Tuyển Sinh năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Đỉnh tuyển sinh năm học 2020-2021

Công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng ngành GDMN năm 2020

Sở GDĐT Hà Nội gửi tới đơn vị Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 1714/ SGDĐT-QLT ngày 04/6/2020 của Sở GDĐT về ...