Điện thoại: 024 38.387.717

Kỳ thi THPT Quốc Gia và TS Đại Học

Đề Thi Tham Khảo THPT Quốc Gia Năm 2019

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019, các em học sinh tải về để có hướng học và ôn tập cho tốt.

Thông tin về tổ chức kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Hướng dẫn đổi nguyện vọng tuyển sinh năm 2017

Hướng dẫn đổi nguyện vọng tuyển sinh năm 2017

Thông tin về ngày hội tư vấn xét tuyển nám 2017

Thông tin về ngày hội tư vấn xét tuyển nám 2017

Hướng dẫn (kèm biểu mẫu) Tuyển thẳng, ƯTXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT

Hướng dẫn (kèm biểu mẫu) Tuyển thẳng, ƯTXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT

Thông báo về việc miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Sở GD&ĐT gửi các đơn vị công văn 455/KTKĐCLGD ngày 13/4/2017 về việc miễn thi ngoại ngữ để các đơn vị triển khai việc tiếp nhận hồ sơ miễn ...

Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi

Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Đăng ký ảo dễ trượt

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Đăng ký ảo dễ trượt

Thủ tục đăng ký thi lại tốt nghiệp THPT

Thí sinh Lê Thị Hiền (Thanh Hóa) trượt tốt nghiệp năm 2016. Thí sinh Hiền hỏi, nếu muốn dự thi lại vào năm nay thì cần phải có những thủ tục gì?