Điện thoại: 024 38.387.717

Hoạt động Đoàn thanh niên

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 08 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 08 năm học 2019-2020

Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lần Thứ 60

Hôm nay, Chủ nhật 06/10/2019 Trường THPT Xuân Đỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 60, nhiệm kỳ 2019 - ...

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 07 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 07 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 06 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 06 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 05 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 05 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 04 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 04 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 03 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 03 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 02 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 01 năm học 2019-2020

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 01 Năm Học 2019-2020

Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 01 năm học 2019-2020

Lễ Kỷ Niệm 88 Năm Ngày Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 25/03/2019, hoà cùng không khí tưng bừng của thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – ...